Fizibilite Hazırlama Eğitimi

FİZİBİLİTE HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ

Eğitim Yeri : İstanbul – Şişli

Eğitim Tarihleri : 1 – 3 Kasım 2019

Eğitim Saati : 10:00 – 18:00

Kontenjan : 10 Kişi

Yatırım projeleri için fizibilite raporlarının hazırlanmasını süreçleri ile birlikte uygulamalı olarak gösteren bir eğitimdir. Finansal fizibilite modellerinin oluşturulmasın, Yatırım Kararının Verilmesi, Finansman Maliyetleri, İşletme Sermayesi, Yatırımın Kuruluş Maliyeti gibi konular başlıca eğitimin konusudur.

Artı Hibe ve Teşvik Danışmanlık Türkiye genelinde bir çok fizibilite çalışmasına katılmış ve ülke genelinde bir çok kuruma fizibilite eğitimi vermiştir. Ülkemiz için çok önemli olan yatırımlarımızın başarısızlıkla sonuçlanmaması için Fizibilite raporlarına önem verilmesini önemle tavsiye etmekteyiz. 

Amaç

Yatırım fizibilitelerini süreçleri ile ele alan bir eğitimdir. Fizibilite raporlarında izlenecek süreci örnekleriyle açıklamaktadır. Finansal fizibilite modellerinin oluşturulması excel’de uygulamalı olarak yapılacaktır.

Size Sağlayacağı Faydalar

Bu eğitim aşağıdaki soruların cevabını bulmanıza yardımcı olacaktır:

1-      Fizibilite raporlarında nereden başlanmalı?

2-      Fizibilite çalışmasının süreçleri ve önemli noktaları nelerdir?

3-      Yatırımların karlı olup olmadığı nasıl hesaplanır ve yatırım değerleme teknikleri nelerdir?

4-      Talep tahmininde regresyon çalışması nasıl yapılır?

5-      Finansal fizibilite nedir?

Kimler Katılmalı

Yatırım projelerine fizibilite çalışmalarına ilgi duyan herkesin katılabileceği bir eğitimdir. Özellikle yukarıda sıraladığımız soruların cevabını merak edenlerin katılmasını tavsiye ettiğimiz bir eğitimdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ


I. Fizibilite Raporlarında Temel Kavramlar

II. Fizibilite Çalışmalarında Süreçler

III. Sektörel Değerlendirme

    – Sektörün ve Ürünün Tanıtılması

    – Teşvik Durumu

    – Kurulu Kapasite Ve Beklenen Değişimler

    – İthalat ve İhracat

    – Mevcut Talep, Talep Tahmini ve Arz-Talep Karşılaştırması

    – Talep Tahmin Yöntemleri: Regresyon ile Modelleme

    – Satış Fiyatları ve Rekabet Olanakları, Girdi Temin Koşulları

    – Tesis İçin Öngörülen Ekonomik KKO’ları

IV. Teknik Değerlendirme

    – Kuruluş Yeri Seçimi

    – Madde Balansı, Üretim Akım Şeması ve Kapasitesinin Belirlenmesi

    – Global Listeler ve Proforma Faturalar

    – Toplam Sabit Yatırım Tutarı Ve Yatırım Termin Planı

    – Sabit Gider ve Değişken Gider Kavramı Ve Tam Kapasitede İşletme Giderleri

    – İşletme Sermayesi Ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Hesaplanması

    – Tam Kapasitede İşletme Gelirleri ve Teknik KKO’ların Öngörülmesi

V. Yatırımların Finansal Fizibilitesinin Yapılması

    – Yatırımlarda Karar Verme Teknikleri

    – Finansal Fizibilite Nedir?

    – İşletme Sermayesi

    – Kredi İtfa Tablosunun Hazırlanması

    – Gelir Tablosu

    – Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması

    – Yatırımın Finansal Olarak Değerlendirme Teknikleri: NPV, IRR, Payback Period

    – Başa Baş Noktası Kavramı ve Analizi

    – Projenin Riskleri

    – Risklere göre Duyarlılık Anazlileri

VI. Örnek Fizibilite Çalışması