Tarımsal Kırsal Kalkınma

Tarımsal Kırsal Kalkınma ( TKDK )

TKDK – IPARD 2 HİBE DESTEKLERİ

IPARD II Nedir?( Instrument for Pre-Accession Assistance on Rural Development- Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Yardım Aracı)

Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulaması yürütülen ve uygun harcamalar karşılığında yatırımcılara geri ödemesiz olarak kullandırılan program fonudur.

Programın Kaynağı Nedir?

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

IPARD II Programının Amacı Nedir?

Hedeflenen yatırımlar vasıtasıyla  tarım sektörünün (işleme dahil) sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması ve gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB müktesebatının üstlenilmesinin teşvik edilmesi, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanmasıdır.

IPARD Programı Kapsamında Karşılanan Giderler Nelerdir?

  • Yapım İşleri
  • Makine-Ekipman Alımı
  • Hizmet Alımı
  • Görünürlük Harcamaları

IPARD Uygulama İlleri Nerelerdir?

Kırsal Kalkınma (Ipard II) Programı Destek Sağlanacak Alanlar Nelerdir?

Kırsal kalkınma programı kapsamında finansal destek sağlanacak ana tedbirler Ülke Strateji Belgesi’nde aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

1-      Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar,

2-      Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar,

3-       Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme,

4-       Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı*

5-       Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri*

6-       Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları*

*Bu alanlar ile ilgili TKDK kurumu daha sonraki dönemde başvuru alımı yapacaktır.

IPARD PROJELERİ KAPSAMINDA MİNİMUM % 50 HİBE İLE GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİMİZ YATIRIM KONULARI VE YAKLAŞIK MALİYETLERİ

Tedbirler Alt Tedbirler Kapasiteler Proje Bütçeleri (Euro) Destek Oranları
101 1-       Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım   10-120 baş süt ineği (100 baş 1.000.000 £) 5-50 manda 50-500 baş koyun veya keçi 20.000 £- 1.000.000 £ %60-70  
2-       Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 1. Kırmızı Et 30-250 baş besi sığırı (250 baş 500.000 £) 10-50 manda 100-500 baş küçükbaş koyun veya keçi (500 baş 500.000-700.000 £) 20.000 £- 1.000.000 £
2.Kanatlı Eti 5.000-50.000 broiler/dönem (50.000 adet/dönem 500.000 £) 1.000-8.000 hindi/dönem 20.000 £- 500.000 £
350-3.000 kaz/ dönem 20.000 £- 250.000 £
1.       Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 20.000-100.000 yumurta tavuğu 20.000 £- 1.000.000 £
103 1-       Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 1.Süt İşleme Tesisleri 10-70 ton/gün 30.000 £- 3.000.000 £ %50  
2.Süt Toplayan Üretici Örgütleri Mak.70 ton/gün 30.000 £- 1.000.000 £
2-       Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 1.Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama 30.000 £- 3.000.000 £
2.Kanatlı Eti İşleme ve Pazarlama
3-       Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Max. 10.000 m3 kapasiteli soğuk hava tesisleri 30.000 £- 1.250.000 £
4-       Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 100-2.000 ton/yıl yumuşakça, çift kabuklu, kabuklu 300-1.000 ton/yıl su ürünleri ya da kültür balıkçılığı ürünleri 50.000 £- 1.500.000 £
302 1-       Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması   1.Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesi ve Pazarlanması 2.Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Pazarlanması   5.000 £- 500.000 £ %65  
2-       Arıcılık ve Balın Üretilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması 30-500 kovan
3-       Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler Süt İşleme max. 10 ton/ gün Et İşleme max. 0,5 ton/ gün Zanaatkarlık Ürünleri Katma Değerli Ürünler
4-       Kırsal Turizm Max. 25 oda kapasiteli
5-       Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 100-200 ton/yıl
6-       Makine Parkları  
7-       Yenilenebilir Enerji Yatırımları 1 MW 1.000.000£