TKDK Proje Hazırlama Eğitimi

TKDK – IPARD 2 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ

Eğitim Yeri : İstanbul – Şişli

Eğitim Tarihleri : 25 – 27  Ekim 2019    3 Tam Gündür

Eğitim Saati : 10:00 – 18:00

Kontenjan : 12 Kişi

IPARD II Programında, mevcut sektörler (tarımsal işletmeler, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi) desteklenmeye devam edilecektir. Bu mevcut sektörlere ek olarak “tarım çevre-iklim-organik tarım”, “yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması” ve “kırsal altyapı hizmetleri” IPARD II Programı kapsamına alınmıştır. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründe “Yenilenebilir enerji”, “makine parkları” ve “mantar” da desteklenecek olan sektörlere eklenmiştir.   IPARD II Programı ile mevcut sektörlerde bazı değişiklikler olmuştur. IPARD I’den farklı olarak tarımsal işletmelere destek kapsamında, manda sütü üretimi, yumurta tavukçuluğu ve kaz yetiştiriciliği eklenmiştir.

Ayrıca bazı sektörlerde hibe oranlarında artışlar olmuştur.   IPARD II Programı proje başvurularıyla ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, Avrupa Komisyonu akreditasyon sürecini takiben çağrılara ve sektörlere dair ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.     

IPARD’ın genel amaçları nelerdir?  

1. Hedeflenen yatırımlarla tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkıda bulunulması; bunun yanında, genişleme paketinde belirtilen gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre veya diğer standartlarla ilgili AB müktesebatının üstlenilmesinin teşvik edilmesi

2. Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasının teşvik edilmesi  

IPARD’ın spesifik amaçları nelerdir?  

Eksen1:Tarım sektörünün etkinliğinin ve rekabet gücünün arttırılması suretiyle adaptasyonunun sağlanması ve topluluk standartlarının uygulanması.
Eksen2:Tarım-çevre ve Leader tedbirleri için hazırlık faaliyetleri
Eksen3:Kırsal ekonominin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, yaşam kalitesinin ve kırsal alanların cazibesinin arttırılması.  

Proje Başvurusu yapılabilecek yatırım konuları ve İller:  

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi 
Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
Kırsal Turizm Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi